Over HAR Houten

STICHTING HAR HOUTEN

Sinds dinsdag 27 juni 2017 mag Adviesraad Viveste zich officieel Stichting HuurdersAdviesRaad Houten noemen. De Stichting die in het kort Stichting HAR Houten heet, bestaat op dit moment uit vier personen: Etienne de Graaff, Marlous van Leeuwen, Chantal van Straten en Axel Eerdman.

Stichting HuurdersAdviesRaad Houten komt voort uit de Adviesraad Viveste die een aantal jaren geleden is gestart uit de behoefte van een groep huurders om op creatieve wijze aandacht te besteden aan het perspectief van huurders.

DOELSTELLING EN TAKEN

HAR Houten heeft als belangrijkste doel het zijn van een huurdersorganisatie in de zin van de Overlegwet. Dat betekent dat de HAR een kritische gesprekspartner is op beleidsniveau, het huurdersperspectief inbrengt en zo huurders van Viveste in de gemeente Houten vertegenwoordigt. De HAR probeert haar doel onder meer te bereiken door op organisatieniveau als centraal aanspreekpunt te fungeren voor huurders en verhuurder. Ze houdt de huurders van Viveste op de hoogte van haar activiteiten en betrekt huurders bij de standpuntbepaling van de stichting. De HAR komt niet op voor individuele huurders, maar is wel graag op de hoogte van wat er onder huurders leeft.

ONAFHANKELIJK

De HuurdersAdviesRaad Houten heeft een onafhankelijke en zelfstandige positie. Haar belangrijkste taak is het behartigen van de belangen van alle mensen die een woning huren van Viveste. HAR Houten richt zich daarbij vooral op het verbeteren en aanvullen van beleid, zodat op een behoorlijke manier recht wordt gedaan aan het belang van huurders. Zij streeft er dan ook naar om zo vroeg mogelijk bij de beleidsvorming betrokken te zijn.

VOOR HUURDERS

HAR Houten haalt actief op wat huurders bezig houdt en laat zich door de ervaringen en meningen van huurders voeden. HAR Houten legt verantwoording af over haar inzet en betrekt via huurdersraadplegingen, Facebook, bijeenkomsten en haar website huurders bij haar standpuntbepaling. HAR Houten komt op voor de gezamenlijke belangen van huurders. Zij komt niet op voor individuele belangen, maar zij kan wel individuele huurders op weg helpen met informatie en advies en verwijzen naar of wijzen op de juiste instanties, regelingen of personen.

Contact

Contact Us