Huurders van Viveste doen mee in de buurtpreventie-app

Woongenot is afhankelijk van veel verschillende dingen. Een veilige, schone en rustige buurt is een zwaarwegend onderdeel van wat mensen als woongenot ervaren. Een veilige woonomgeving is belangrijk voor huurders én voor kopers. Daar kan je als buurt samen aan werken. Veilig Houten verbindt heel Houten daarom met de buurtpreventie-app. Als HuurdersAdviesRaad werken wij graag

Zorgwoningen krijgen weer standaard een buitenruimte

In de bouwregelgeving worden zorgwoningen niet langer uitgezonderd van de verplichting om een buitenruimte te hebben. Dat betekent dat alle nieuwe woningen met een zorgfunctie die groter zijn dan 50 m2 standaard ook een buitenruimte zoals een balkon moeten krijgen. Voor kleinere woningen mag dit een gemeenschappelijke buitenruimte zijn. Dat schrijft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken

Nieuw in Houten: Zelfstandig wonen dankzij de buren

HOUTEN – In De Molen in Houten wordt druk geklust aan woningen voor mensen die moeilijk zelfstandig kunnen wonen. Zij krijgen in het appartementencomplex buren die het leuk vinden om ze in het dagelijks leven een handje te helpen. Het is een initiatief van woonstichting Viveste. Mensen die niet zelfstandig kunnen wonen zijn namelijk de laatste jaren geconfronteerd

Geef bewoners de regie over de energietransitie

De energietransitie kan helpen het tij te keren in kwetsbare wijken, mits bewonerscollectieven centraal staan, zo betoogt het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA). Als bewonersgroepen als partners worden gezien, kan de energietransitie een vliegwiel worden voor wijkontwikkeling in brede zin. “Geef de regie in handen van bewoners.” De vele bewonerscollectieven die zich verenigd hebben in

Zomer in Mandora

Vrijdag 22 juni is er een presentatie en rondleiding in ecowijk Mandora in Houten voor iedereen die geïnteresseerd is in duurzaam bouwen, een groene woonomgeving of in de geschiedenis van de wijk. Bezoekers worden om 16.00 uur ontvangen in het buurthuis dat in het midden van de wijk ligt. Het programma duurt ongeveer anderhalf uur.

Wonen: minister moet lokale samenwerking aanjagen, niet alleen financieren

ANBO is blij dat het kabinet 340 miljoen euro uittrekt voor het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Het kabinet maakt vandaag bekend dat er met name geld beschikbaar komt voor nieuwe (zorg)technologie, de digitale gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners en tussen zorgverleners onderling en het ontwikkelen van nieuwe woonvormen. Maar vooral het ontwikkelen van