Huurders van Viveste doen mee in de buurtpreventie-app

Woongenot is afhankelijk van veel verschillende dingen. Een veilige, schone en rustige buurt is een zwaarwegend onderdeel van wat mensen als woongenot ervaren. Een veilige woonomgeving is belangrijk voor huurders én voor kopers. Daar kan je als buurt samen aan werken. Veilig Houten verbindt heel Houten daarom met de buurtpreventie-app. Als HuurdersAdviesRaad werken wij graag

340 miljoen voor thuiswonende ouderen

Ouderen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden en een fijn en zinvol leven leiden. Om dat beter mogelijk te maken presenteert minister De Jonge (VWS) vandaag het programma Langer Thuis. Het Kabinet investeert daar de komende jaren ruim 340 miljoen euro in. Het programma is vandaag door minister De Jonge

Geef bewoners de regie over de energietransitie

De energietransitie kan helpen het tij te keren in kwetsbare wijken, mits bewonerscollectieven centraal staan, zo betoogt het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA). Als bewonersgroepen als partners worden gezien, kan de energietransitie een vliegwiel worden voor wijkontwikkeling in brede zin. “Geef de regie in handen van bewoners.” De vele bewonerscollectieven die zich verenigd hebben in

Zomer in Mandora

Vrijdag 22 juni is er een presentatie en rondleiding in ecowijk Mandora in Houten voor iedereen die geïnteresseerd is in duurzaam bouwen, een groene woonomgeving of in de geschiedenis van de wijk. Bezoekers worden om 16.00 uur ontvangen in het buurthuis dat in het midden van de wijk ligt. Het programma duurt ongeveer anderhalf uur.

Wonen: minister moet lokale samenwerking aanjagen, niet alleen financieren

ANBO is blij dat het kabinet 340 miljoen euro uittrekt voor het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Het kabinet maakt vandaag bekend dat er met name geld beschikbaar komt voor nieuwe (zorg)technologie, de digitale gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners en tussen zorgverleners onderling en het ontwikkelen van nieuwe woonvormen. Maar vooral het ontwikkelen van