Advies op het beleid ‘zelf-aangebrachte veranderingen’ (ZAV)

Op 1 januari 2018 veranderde Viveste het zogeheten ZAV-beleid. In het ZAV-beleid zijn de regels opgenomen die gelden bij het aanbrengen van een zelf-aangebrachte verandering. In het nieuwe beleid krijgt een vertrekkende huurder in sommige gevallen een vergoeding, vooral als de verandering een duurzame verbetering van het huis is. Voorbeelden die voor een vergoeding in

Wetsvoorstel modernisering Huurcommissie door de Eerste Kamer aanvaard

Op 5 juni 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat verschillende wijzigingen in de financiering en werkwijzen van de Huurcommissie regelt. In januari 2017 heeft de toenmalige Minister van BZK bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend over de financiering en verdere modernisering van de Huurcommissie. Na de tijdelijke controversieelverklaring van het