Viveste weer van plan te fuseren

Interessant nieuws voor de huurders in Houten! Viveste wil opnieuw fuseren. Een fusie is zo’n belangrijke verandering dat daar volgens de wet huurders bij betrokken MOETEN zijn. Een woningcorporatie heeft daarom toestemming nodig van haar huurdersorganisatie. Nu Viveste de samenwerking met HAR Houten heeft opgezegd is er niemand die in dit proces opkomt voor de

Prestatieafspraken 2020

HOUTEN Met de prestatieafspraken 2020 willen de gemeente Houten, woningcorporatie Viveste en huurdersorganisatie HuurdersAdviesRaad Houten (HAR) de opgaven in het volkshuisvestigingsbeleid lokaal verankeren. Samen staan ze voor uiteenlopende opgaven: tekort aan betaalbare woningen, de energietransitie, vergrijzing en de toename van kwetsbare inwoners.   door Annette Stolk – de Vries In de prestatieafspraken staan drie thema’s

Woonbond onderzoekt hoge woonlasten onder sociale huurders Houten

Volgende week krijgen alle huurders van Viveste een brief van de Woonbond in de brievenbus. De HuurdersAdviesRaad Houten heeft de Woonbond gevraagd onderzoek te doen naar de hoge woonlasten in Houten. Huurders worden gevraagd een digitale vragenlijst in te vullen. Zo moet duidelijk worden hoeveel huurders moeite hebben met het betalen van de rekeningen. De

Prestatieafspraken 2019 in het teken van betaalbaarheid en duurzaamheid

U vindt de volledige tekst van de prestatieafspraken in de bijlage. Download hier de PA 2019, Evaluatie Begin december hebben Viveste, de gemeente Houten en de HuurdersAdviesRaad Houten overeenstemming bereikt over de prestatieafspraken voor 2019. Sinds enkele jaren worden deze afspraken over sociale woningbouw jaarlijks gemaakt. Wij zitten als partners met elkaar om tafel om

Woningzoekenden zonder urgentieverklaring vissen steeds vaker achter het net

Een steeds groter deel van de sociale huurwoningen in de grootste steden gaat naar woningzoekenden met een urgentieverklaring, blijkt uit cijfers die de gemeenten op verzoek van de NOS beschikbaar hebben gesteld. Mensen met zo’n verklaring krijgen voorrang op een woning. De wachttijden voor mensen zonder zo’n verklaring lopen mede hierdoor op. Amsterdam Amsterdam spant

65+ heeft vaker een verhuiswens, maar weet dit onvoldoende te realiseren

Het aantal 65-plussers dat aangeeft eventueel te willen verhuizen steeg van 6 procent in 2009 naar 16 procent in 2015. Dit komt naar voren uit het onderzoek naar de verhuiswens van 65-plussers dat het CBS vandaag publiceert; de resultaten zijn gebaseerd op het WoonOnderzoek (WoON) uit 2015. Het aantal 65-plussers dat aangeeft beslist te willen

Meeste gemeenten huisvesten vergunninghouders met voorrang

Gemeenten zijn sinds 1 juli 2017 niet meer verplicht vluchtelingen met een verblijfsvergunning als urgent woningzoekende te verklaren. Dat komt door een wijziging in de Huisvestingswet. Sindsdien heeft slechts één gemeente vergunninghouders als urgentiecategorie uit de huisvestingsverordening gehaald, blijkt uit onderzoek. Aedes vindt dat vergunninghouders vanwege de drukte op de woningmarkt wel voorrang moeten krijgen.

Nieuw in Houten: Zelfstandig wonen dankzij de buren

HOUTEN – In De Molen in Houten wordt druk geklust aan woningen voor mensen die moeilijk zelfstandig kunnen wonen. Zij krijgen in het appartementencomplex buren die het leuk vinden om ze in het dagelijks leven een handje te helpen. Het is een initiatief van woonstichting Viveste. Mensen die niet zelfstandig kunnen wonen zijn namelijk de laatste jaren geconfronteerd