Prestatieafspraken 2019 in het teken van betaalbaarheid en duurzaamheid

U vindt de volledige tekst van de prestatieafspraken in de bijlage. Begin december hebben Viveste, de gemeente Houten en de HuurdersAdviesRaad Houten overeenstemming bereikt over de prestatieafspraken voor 2019. Sinds enkele jaren worden deze afspraken over sociale woningbouw jaarlijks gemaakt. Wij zitten als partners met elkaar om tafel om prioriteiten te stellen voor het volgende

Woningzoekenden zonder urgentieverklaring vissen steeds vaker achter het net

Een steeds groter deel van de sociale huurwoningen in de grootste steden gaat naar woningzoekenden met een urgentieverklaring, blijkt uit cijfers die de gemeenten op verzoek van de NOS beschikbaar hebben gesteld. Mensen met zo’n verklaring krijgen voorrang op een woning. De wachttijden voor mensen zonder zo’n verklaring lopen mede hierdoor op. Amsterdam Amsterdam spant

65+ heeft vaker een verhuiswens, maar weet dit onvoldoende te realiseren

Het aantal 65-plussers dat aangeeft eventueel te willen verhuizen steeg van 6 procent in 2009 naar 16 procent in 2015. Dit komt naar voren uit het onderzoek naar de verhuiswens van 65-plussers dat het CBS vandaag publiceert; de resultaten zijn gebaseerd op het WoonOnderzoek (WoON) uit 2015. Het aantal 65-plussers dat aangeeft beslist te willen

Meeste gemeenten huisvesten vergunninghouders met voorrang

Gemeenten zijn sinds 1 juli 2017 niet meer verplicht vluchtelingen met een verblijfsvergunning als urgent woningzoekende te verklaren. Dat komt door een wijziging in de Huisvestingswet. Sindsdien heeft slechts één gemeente vergunninghouders als urgentiecategorie uit de huisvestingsverordening gehaald, blijkt uit onderzoek. Aedes vindt dat vergunninghouders vanwege de drukte op de woningmarkt wel voorrang moeten krijgen.

Parkeerplaatsen Randhoeve tijdelijk niet in gebruik

Viveste gaat vanaf maandag 14 mei de damwanden*, grenzend aan het parkeerterrein op de Randhoeve, vervangen. Hierdoor kunt u tijdelijk geen gebruik maken van deze parkeerplaatsen.  De werkzaamheden duren tot 1 juni 2018. * Een damwand is een opstaande houten scheiding tussen de achtertuin en de openbare weg. https://www.houten.nl/nieuws/bekijk/artikel/parkeerplaatsen-randhoeve-tijdelijk-niet-in-gebruik/

Adviesraad Viveste heet nu Stichting HuurdersAdviesRaad Houten

Adviesraad Viveste heet nu Stichting HuurdersAdviesRaad Houten Sinds dinsdag 27 juni 2017 mag Adviesraad Viveste zich officieel Stichting HuurdersAdviesRaad Houten noemen. De Stichting die in het kort Stichting HAR Houten heet, bestaat op dit moment uit drie personen: Etienne de Graaff, Marlous van Leeuwen en Chantal van Straten. Zij heeft als doel een kritische gesprekspartner

Aandacht voor sociale huur in prestatieafspraken met Viveste dat kantoor ombouwt

HOUTEN “Een unieke overeenkomst”, zo noemen alle partijen de prestatieafspraken voor 2017 die woningstichting Viveste, de Adviesraad van Viveste en de gemeente Houten dinsdag 13 december jl. ondertekenden. Viveste en de gemeente hebben een traditie met het maken van prestatieafspraken. Het is nu voor het eerst dat door veranderde wetgeving de huurdersvertegenwoordiging betrokken is bij