Bram Bloemendal

Mijn naam is Bram Bloemendal en ben sinds 24 oktober 2019 lid van het bestuur van de HAR. Tijdens een bijeenkomst van Viveste met betrekking tot het eventueel plaatsen van zonnepanelen was er ook een bestuurslid van de HAR aanwezig die een oproep deed aan eventuele geïnteresseerden om lid te worden van het bestuur van de HAR.

Na kennismaking met de overige bestuursleden en een bestuursvergadering te hebben bijgewoond op 24 oktober ben ik die zelfde avond door het zittende bestuur aangesteld als bestuurslid.

Tijdens mijn werkzame leven ben ik werkzaam geweest als HR manager. Ik heb in die functie leiding gegeven aan de afdeling HR en ondersteunend en adviserend aan het management en medewerkers. In de laatste jaren van mijn werkzame leven heb ik mij ook bezig gehouden met pensioenproblematieken en ben na mijn pensionering lid geworden van de Deelnemersraad en later van het Verantwoordingsorgaan ven ons pensioenfonds. Na verkoop van ons pensioenfonds ben ik daarmee gestopt.

Als bestuurslid van de HAR wil ik mij voornamelijk bezig houden met ondersteuning en advisering. Indien nodig kan er een beroep worden gedaan op mijn leidinggevende kwaliteiten.

Ik heb veel zin mij verder te verdiepen in de interessante wereld van de sociale woningbouw. Ik kan goed luisteren en en leer snel. Ik ga dan ook, zodra de mogelijkheid zich voordoet, de benodigde opleidingen volgen.

Contact

Contact Us
  • Huurders Advies Raad Houten

  • Postadres:
    Dorpsstraat 134
    3991 BZ Houten

  • info@harhouten.nl