Het bestuur

OVER HET BESTUUR

De HAR is een stichtingsbestuur. Momenteel bestaat het bestuur uit de vier leden die je hier ziet. Alleen huurders van Viveste kunnen in het bestuur plaatsnemen. Het bestuur kiest zelf nieuwe bestuursleden. Voor de werving van nieuwe bestuursleden gebruiken we een profielschets. Wij staan open voor nieuwe bestuursleden. Een bestuurslid wordt benoemd voor zeven jaar en is daarna nog twee keer aansluitend herbenoembaar. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een rooster van aftreden. Vanzelfsprekend kunnen bestuursleden altijd tussentijds aftreden.

Contact

Contact Us