Het bestuur

HET BESTUUR – nieuwe leden welkom!

De HuurdersAdviesRaad Houten is een stichting. Momenteel bestaat het bestuur uit de leden die je hier ziet. Met meer bestuursleden kunnen we meer activiteiten ondernemen en huurders beter vertegenwoordigen. Nieuwe bestuursleden zijn dan ook meer dan welkom! Wanneer je hart hebt voor huurders en je wilt graag op meedenken en -praten over huurderszaken en de sociale woningbouw, stuur ons dan een bericht. We horen ook graag van je wanneer je je eenmalig of af en toe zou willen inzetten voor de HAR, denk aan zowel meer inhoudelijke (meedenken) als ook meer praktische hulp (meedoen). Bijvoorbeeld hulp bij het organiseren van een evenement of activiteit, het plaatsen van berichten op social media, onze website up-to-date houden, het verzorgen van een nieuwsbrief of andere hand- en spandiensten.

Het bestuurslidmaatschap kost ongeveer een dagdeel per week. We vergaderen regelmatig, hebben vaak WhatsApp en email contact, naast het overleg met partijen als Viveste, de gemeente en maatschappelijke organisaties. Het is wel goed om te weten dat alleen huurders van Viveste in het bestuur kunnen plaatsnemen. Specifieke ervaring of kennis is niet nodig! Voor de werving van nieuwe bestuursleden maken we gebruik van een profielschets. Zie daarvoor het huishoudelijk reglement onder ‘documenten’. Mocht je interesse hebben om je in te zetten voor de huurders van Viveste, laat het ons dan zeker weten!

Het Bestuur

6D4DBB68-0F15-4B77-85A1-8AB37AA92349

Bram Bloememdal

Penningmeester

ab6b738c-f2ed-4a06-acf4-453a0139b99f--dd0AAVuhr5N-EfJyCvb2y_u0Q

Marlous van Leeuwen

Voorzitter
the daltons - cartoon

Vacature

Secretaris
the daltons - cartoon

Vacature

Algemeen Bestuurslid

Contact

Contact Us