Meeste gemeenten huisvesten vergunninghouders met voorrang

Gemeenten zijn sinds 1 juli 2017 niet meer verplicht vluchtelingen met een verblijfsvergunning als urgent woningzoekende te verklaren. Dat komt door een wijziging in de Huisvestingswet. Sindsdien heeft slechts één gemeente vergunninghouders als urgentiecategorie uit de huisvestingsverordening gehaald, blijkt uit onderzoek. Aedes vindt dat vergunninghouders vanwege de drukte op de woningmarkt wel voorrang moeten krijgen.