Geef bewoners de regie over de energietransitie

De energietransitie kan helpen het tij te keren in kwetsbare wijken, mits bewonerscollectieven centraal staan, zo betoogt het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA). Als bewonersgroepen als partners worden gezien, kan de energietransitie een vliegwiel worden voor wijkontwikkeling in brede zin. “Geef de regie in handen van bewoners.” De vele bewonerscollectieven die zich verenigd hebben in