Zomer in Mandora

Vrijdag 22 juni is er een presentatie en rondleiding in ecowijk Mandora in Houten voor iedereen die geïnteresseerd is in duurzaam bouwen, een groene woonomgeving of in de geschiedenis van de wijk. Bezoekers worden om 16.00 uur ontvangen in het buurthuis dat in het midden van de wijk ligt. Het programma duurt ongeveer anderhalf uur.

Wonen: minister moet lokale samenwerking aanjagen, niet alleen financieren

ANBO is blij dat het kabinet 340 miljoen euro uittrekt voor het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Het kabinet maakt vandaag bekend dat er met name geld beschikbaar komt voor nieuwe (zorg)technologie, de digitale gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners en tussen zorgverleners onderling en het ontwikkelen van nieuwe woonvormen. Maar vooral het ontwikkelen van