Wetsvoorstel modernisering Huurcommissie door de Eerste Kamer aanvaard

Op 5 juni 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat verschillende wijzigingen in de financiering en werkwijzen van de Huurcommissie regelt. In januari 2017 heeft de toenmalige Minister van BZK bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend over de financiering en verdere modernisering van de Huurcommissie. Na de tijdelijke controversieelverklaring van het