Aandacht voor sociale huur in prestatieafspraken met Viveste dat kantoor ombouwt

HOUTEN “Een unieke overeenkomst”, zo noemen alle partijen de prestatieafspraken voor 2017 die woningstichting Viveste, de Adviesraad van Viveste en de gemeente Houten dinsdag 13 december jl. ondertekenden. Viveste en de gemeente hebben een traditie met het maken van prestatieafspraken. Het is nu voor het eerst dat door veranderde wetgeving de huurdersvertegenwoordiging betrokken is bij