Aandacht voor

HAR Houten voor Huurders

Stichting HuurdersAdviesRaad Houten (afgekort: HAR Houten) is dé huurdersorganisatie van Viveste die gebruikt maakt van de rechten zoals deze in de Wet op het Overleg Huurders Verhuurders (WOHV) en de Woningwet zijn vastgelegd. Zij vertegenwoordigt de huurders van Viveste uit de gemeente Houten en brengt het huurdersperspectief in. Jaarlijks nemen wij als volwaardige partner deel aan de prestatieafspraken tussen de gemeente Houten, Viveste en de HAR.

HAR Houten is een adviesorgaan gericht op het verbeteren en aanvullen van beleid. Wij brengen gevraagd en ongevraagd advies uit over Viveste’s beleid. Duurzaamheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid zijn onze speerpunten. Sinds de formele oprichting  investeren wij in de opbouw van een solide huurdersvertegenwoordiging.

Contact

Wij willen graag van de huurders van Viveste horen hoe zij het wonen in hun huurwoning ervaren. Om voor de gezamenlijke belangen van huurders op te kunnen komen is het voor ons heel belangrijk te weten wat er bij individuele huurders speelt! Dat kan gaan om de kwaliteit van de woning, onderhoud en reparatie, maar ook om het samenleven met andere huurders, de wachtlijstproblematiek of regelgeving. Het interesseert ons allemaal.

HAR Houten komt echter niet op voor de persoonlijke belangen van huurders. Wij kunnen u wel verwijzen naar de juiste informatie of organisatie of we kunnen u in contact brengen met de juiste persoon. Persoonlijke informatie delen wij niet met Viveste, dat spreekt voor zich. Wanneer u behoefte heeft aan meer informatie, uw ervaringen wilt delen, u zichzelf wilt inzetten voor huurders of om een andere reden contact zoekt, stuurt u ons dan vooral een bericht. Wij horen graag van u!

Het Bestuur

pjj

Pieter-Jan Jochems

Secretaris
6D4DBB68-0F15-4B77-85A1-8AB37AA92349

Bram Bloememdal

Algemeen bestuurslid

ab6b738c-f2ed-4a06-acf4-453a0139b99f--dd0AAVuhr5N-EfJyCvb2y_u0Q

Marlous van Leeuwen

Voorzitter
Etienne

Etienne de Graaff

Penningmeester

Contact

Contact Us